Tots els pobles
EN
SABE-COM
Recobriment superior de la pel·lícula de protecció contra pintura CONEIXEMENT

Recobriment superior de la pel·lícula de protecció contra pintura

El PPF es compon principalment de tres capes de materials. La primera capa és una pel·lícula transparent de poliuretà de 0.5 ml, polímer elàstic que s’utilitza per eliminar l’adherència de la pols, la contaminació i les ratllades superficials: la funció principal és un recobriment antiveixant.

La capacitat d’autocuració de la pel·lícula de protecció de la pintura CONEIXEMENT

La capacitat d’autocuració de la pel·lícula de protecció de la pintura

Per què es pot reparar PPF? Es deu a l'estructura de recobriment més superficial. Com que l’estructura molecular del recobriment més superficial és molt propera i la densitat molecular també és elevada, formant així el que sovint anomenem recobriment d’alta densitat.