pob Categori
EN

Gwybodaeth Brand KPAL

DYDDIAD: 2022-07-07

Mae KPAL FILM wedi arwyddo gweithredwr Burma yn llwyddiannus i ddechrau pennod newydd o strategaeth ryngwladol!


图片 1


Mae KPAL wedi ymrwymo i greu brand byd-eang y gellir ymddiried ynddo gyda'r cysyniad o ansawdd "Cadw Diogelu Gydol Oes". Heddiw mae'n anrhydedd i ni rannu newyddion da gyda chi. Mae KPAL FILM wedi llofnodi contract yn llwyddiannus gyda gweithredwr cenedlaethol Myanmar ac wedi ymuno'n swyddogol â marchnad De-ddwyrain Asia.

 

Lleolir Myanmar yn ne-ddwyrain Asia a gorllewin Penrhyn Canolbarth y De. Mae ei ogledd a'r gogledd-ddwyrain wedi'u cysylltu â Tibet a Yunnan yn Tsieina. Mae'r dwyrain yn gyfagos i Laos a Gwlad Thai. Mae ganddo leoliad daearyddol strategol pwysig. Mae tymereddau pob rhan o Myanmar yn llawer gwaeth a glawog. Felly, ymwrthedd tywydd ac adeiladu cyfleus PPF yw prif bryder gwerthwyr Myanmar . Ar ôl llawer o ymgynghoriadau ac arolygiadau, roedd asiant cenedlaethol Myanmar o'r diwedd yn benderfynol o fwynhau'r buddion a ddaw yn sgil brand KPAL gyda'r gwledydd cyfagos!

 

Mae FFILM KPAL, o dan fendith labordy doethuriaeth gyda chryfder cynhwysfawr rhagorol, wedi creu cyflawniad da mewn mwy na 100 o wledydd a rhanbarthau. Yn y dyfodol, bydd KPAL hefyd yn gwneud y brand yn fwy ac yn gryfach gyda mwy o asiantau ac yn rhannu difidendau.


图片 2

 

Mae KPAL Film yn edrych ymlaen at eich ymuno!