pob Categori
EN

Sut alla i lanhau fy nghar gyda PPF?

DYDDIAD: 2021-11-29

PPF yn ffilm amddiffynnol dryloyw, sy'n amddiffyn paent y car rhag difrod, ac yn anochel bydd yn dod i gysylltiad uniongyrchol â baw, hynny yw, bydd yn dal yn fudr. Fel ffilm dryloyw, sut y dylid ei glanhau? Mae'n normal.Mae yna rai pethau o hyd i roi sylw iddynt wrth olchi y car.

1. Cylch glanhau PPF

Golchwch y car yn rheolaidd, unwaith yr wythnos. Nid oes angen iddo fod yn rhy aml. Peidiwch â golchi'r car o fewn wythnos ar ôl i chi roi it ymlaen. Gellir sychu'r baw yn lân gyda thywel mân meddal a dŵr glân;

Dylid glanhau baw cyrydol (baw seimllyd, staenio, baw adar, ac ati) o fewn 24 awr cymaint â phosibl, a bydd gadael llonydd iddo yn gadael olion sy'n anodd eu tynnu;

Mae dychwelyd i'r siop ffilm am waith cynnal a chadw am hanner blwyddyn neu flwyddyn mewn gwirionedd yn lanhau wyneb y ffilm yn drylwyr i gael gwared â staeniau ystyfnig sy'n cronni dros amser.

 

2. Beth i roi sylw iddo wrth lanhau PPF

Osgoi'r gwn dŵr yn sgwrio'r ymyl yn uniongyrchol, a all leihau'r siawns o warping ymyl;

Peidiwch â defnyddio dŵr aflan i'w lanhau;

Peidiwch â defnyddio cyfryngau glanhau cyrydol sylfaen asid i lanhau hynny.

finyl lapio #car finyl sticer # finyl hunanlynol


NEWYDDION