ທຸກຫມວດຫມູ່
EN

Vinyl ຫໍ່ PPF ບໍ?

ວັນທີ: 2021-11-29

ຫຼາຍຄົນຄິດວ່າ PPF ແມ່ນພຽງແຕ່ສະບັບໂປ່ງໃສຂອງ vinyl ຫໍ່ film. In fact, they are completely different products. In short, thePPF can protect the paint and automatically repair the scratches. It is very convenient without changing the driving license. Thewrap vinylfilm is rich in colors and looks very beautiful. Both have advantages that the other party does not have. So it is difficult for us to choose. Today, I will compare and analyzethemto help you understand the difference between the two.

 

1. ລາຄາ

PPF:$ 400-1500;

Wrap vinyl film:$ 100-500.

The reason for the big price difference is thatthe material is different.

Thewrap vinyl film pursues bright colors, and its material is mostly PVC, and the best film is more than 10,000 dollars; while thePPF seek forhigh transparency, and its materials are PVC and TPU, so the upper limit of the price is relatively high.

 

2. Aesthetic impression

PPF does not change the color of the car paint, it is highly transparent, and has two effects of light and matte, which makes the car's temperament more outstanding; thewrap vinyl film covers the original car paint color, the variety is very rich, and one brand can have dozens of colorsto highlight a unique and show extraordinary personality.

 

3. ຜົນກະທົບດ້ານການປົກປ້ອງ

PPF is scratch-resistant . Among them, the TPU material has an excellent effect on protecting the paint, and it can automatically repair the surface of small scratches; thewrap vinyl film can also prevent scratches, but is not as good as the former, and there is no scratch repair function.