සියලු ප්රවර්ග
EN
KPAL 15% රිදී ගොඩනැගිලි සැරසිලි කවුළු චිත්රපටය
KPAL 15% රිදී ගොඩනැගිලි සැරසිලි කවුළු චිත්රපටය
KPAL 15% රිදී ගොඩනැගිලි සැරසිලි කවුළු චිත්රපටය
KPAL 15% රිදී ගොඩනැගිලි සැරසිලි කවුළු චිත්රපටය
KPAL 15% රිදී ගොඩනැගිලි සැරසිලි කවුළු චිත්රපටය

KPAL 15% රිදී ගොඩනැගිලි සැරසිලි කවුළු චිත්රපටය

ප්රමාණය: 1.52 m x 30m

1. තාප පරිවාරකයක්

2. අඩු බලශක්ති පිරිවැය

3. ගෘහ භාණ්ඩ ආරක්ෂා කරන්න

4. පිපිරුම් සාක්ෂි

5. රහස්‍යතා ආරක්ෂාව

6. ගොඩනැගිල්ල අලංකාර කරන්න

7. පරිසර හිතකාමී


විස්තර

ඉක්මන් විස්තර:


ගොඩනැගිලි සැරසිලි කවුළු චිත්රපටය

ඉගෙනගත

වර්ණ

වීඑල්ටී

අ.ලැ.අ.

යූවීආර්

ඝනකම

මැට් වයිට්

සුදු

19%

32%

99%

මිලි 2

කලු රිදී

කළු/රිදී

3%

90%

99%

මිලි 2

කොළ රිදී

කොළ/රිදී

27%

84%

79%

මිලි 2

15% රිදී

SILVER

20%

90%

95%

මිලි 2

35% රිදී

SILVER

45%

70%

43%

මිලි 2

ලා නිල් රිදී

නිල්/රිදී

20%

85%

90%

මිලි 2

නිල් රිදී

නිල්/රිදී

9%

83%

88%

මිලි 2

සම්පූර්ණ කළු

BALCK

0

100%

100%

මිලි 2

චැමේලියන් රන්

වර්ණ වෙනස්

20%

9%

17%

මිලි 2

චැමේලියන් නිල්

වර්ණ වෙනස්

79%

8%

56%

මිලි 2නිෂ්පාදන කාණ්ඩය:


装饰膜对比图

696593339d929ee15245c72b1fa2fc9

ab22f55a2c4adc4f203c87bf67e3ffc


10e68f365e9e5210666e483c237dcb0

91fde03f384f73e4f51b6005cd32e7f


ඇසුරුම් විස්තර:


Selling ඒකක:

Sතනි අයිතමය

Sතනි පැකේජ ප්රමාණය:

165x16x16cm

Sතනි දළ බර:

8KG

Pඇසුරුම් වර්ගය:

KPAL සන්නාම පෙට්ටිය / හිස් පැකේජය

bb4f5aac9b44dcd803333638ab6ab82                e63f835fca6990b70600ee6d395b02b         

අප අමතන්න