සියලු ප්රවර්ග
EN
KPAL Chameleon Gold Building Decoration Window Film
KPAL Chameleon Gold Building Decoration Window Film
KPAL Chameleon Gold Building Decoration Window Film
KPAL Chameleon Gold Building Decoration Window Film

KPAL Chameleon Gold Building Decoration Window Film

ප්රමාණය: 1.52 m x 30m

1. තාප පරිවාරකයක්

2. අඩු බලශක්ති පිරිවැය

3. ගෘහ භාණ්ඩ ආරක්ෂා කරන්න

4. පිපිරුම් සාක්ෂි

5. රහස්‍යතා ආරක්ෂාව

6. ගොඩනැගිල්ල අලංකාර කරන්න

7. පරිසර හිතකාමී


විස්තර

ඉක්මන් විස්තර:


ගොඩනැගිලි සැරසිලි කවුළු චිත්රපටය

ඉගෙනගත

වර්ණ

වීඑල්ටී

අ.ලැ.අ.

යූවීආර්

ඝනකම

මැට් වයිට්

සුදු

19%

32%

99%

මිලි 2

කලු රිදී

කළු/රිදී

3%

90%

99%

මිලි 2

කොළ රිදී

කොළ/රිදී

27%

84%

79%

මිලි 2

15% රිදී

SILVER

20%

90%

95%

මිලි 2

35% රිදී

SILVER

45%

70%

43%

මිලි 2

ලා නිල් රිදී

නිල්/රිදී

20%

85%

90%

මිලි 2

නිල් රිදී

නිල්/රිදී

9%

83%

88%

මිලි 2

සම්පූර්ණ කළු

BALCK

0

100%

100%

මිලි 2

Chameleon Gold

වර්ණ වෙනස්

20%

9%

17%

මිලි 2

චැමේලියන් නිල්

වර්ණ වෙනස්

79%

8%

56%

මිලි 2නිෂ්පාදන කාණ්ඩය:


装饰膜对比图

696593339d929ee15245c72b1fa2fc9

ab22f55a2c4adc4f203c87bf67e3ffc


10e68f365e9e5210666e483c237dcb0

91fde03f384f73e4f51b6005cd32e7f


ඇසුරුම් විස්තර:


Selling ඒකක:

Sතනි අයිතමය

Sතනි පැකේජ ප්රමාණය:

165x16x16cm

Sතනි දළ බර:

8KG

Pඇසුරුම් වර්ගය:

KPAL සන්නාම පෙට්ටිය / හිස් පැකේජය

bb4f5aac9b44dcd803333638ab6ab82                e63f835fca6990b70600ee6d395b02b         

අප අමතන්න