සියලු ප්රවර්ග
EN
කේපීඒඑල් මැග්නට්‍රොන් ස්පුටරින් තාප පරාවර්තන කවුළු චිත්‍රපටය —— MS4099
කේපීඒඑල් මැග්නට්‍රොන් ස්පුටරින් තාප පරාවර්තන කවුළු චිත්‍රපටය —— MS4099
කේපීඒඑල් මැග්නට්‍රොන් ස්පුටරින් තාප පරාවර්තන කවුළු චිත්‍රපටය —— MS4099
කේපීඒඑල් මැග්නට්‍රොන් ස්පුටරින් තාප පරාවර්තන කවුළු චිත්‍රපටය —— MS4099
කේපීඒඑල් මැග්නට්‍රොන් ස්පුටරින් තාප පරාවර්තන කවුළු චිත්‍රපටය —— MS4099
කේපීඒඑල් මැග්නට්‍රොන් ස්පුටරින් තාප පරාවර්තන කවුළු චිත්‍රපටය —— MS4099

කේපීඒඑල් මැග්නට්‍රොන් ස්පුටරින් තාප පරාවර්තන කවුළු චිත්‍රපටය —— MS4099

ප්‍රමාණය: 1.52 m x30m

1. තාප පරිවාරකයක්

2. අධි විභේදන දැක්ම

3. පිපිරුම් සාක්ෂි

4. රහස්යතා ආරක්ෂාව

5. අඩු බලශක්ති පිරිවැය

6. පාරජම්බුල කිරණ අවහිර කරන්න

7. කාර් එකට ලස්සන කරන්න

8. දීප්තිය අඩු කරන්න


විස්තර


ඉක්මන් විස්තර:


මැග්නට්‍රොන් ස්පුටරින් තාප පරාවර්තන කවුළු චිත්‍රපටය

ඉගෙනගත

වර්ණ

වීඑල්ටී

අ.ලැ.අ.

යූවීආර්

ඝනකම

MS1099

කලු

6%

98%

100%

මිලි 2

MS1499

කලු

17%

99%

99%

මිලි 2

MS2099

කලු

14%

99%

99%

මිලි 2

MS4099

බ්රවුන්

44%

99%

99%

මිලි 2

MS5099

SILVER

58%

76%

99%

මිලි 2

MS6099

නිල්

66%

96%

99%

මිලි 2

MS7099

කහ

65%

96%

99%

මිලි 2


නිෂ්පාදන කාණ්ඩය:


对比 展示


නිෂ්පාදන කාර්යයන්:


0ddb9430d2696abac27220110e032cb


96a8a43ea02b74e59a004a31aacb781

1f2d842be1984e3f7aec6bb336e8f4a

29e554abf30c18715c3ff92283433e1

359a539b4fab27ae9154c301fca5506

ඇසුරුම් විස්තර:


Selling ඒකක:

Single අයිතමය

Sපැකේජයේ ප්‍රමාණය:

165x16x16cm

Sදළ බර:

8KG

Package වර්ගය:

KPAL සන්නාම පෙට්ටිය / හිස් පැකේජය


bb4f5aac9b44dcd803333638ab6ab82          e63f835fca6990b70600ee6d395b02b

අප අමතන්න