සියලු ප්රවර්ග
EN
KPAL UV400-05100 සම ආරක්ෂණ කවුළු චිත්‍රපටය
KPAL UV400-05100 සම ආරක්ෂණ කවුළු චිත්‍රපටය
KPAL UV400-05100 සම ආරක්ෂණ කවුළු චිත්‍රපටය
KPAL UV400-05100 සම ආරක්ෂණ කවුළු චිත්‍රපටය
KPAL UV400-05100 සම ආරක්ෂණ කවුළු චිත්‍රපටය
KPAL UV400-05100 සම ආරක්ෂණ කවුළු චිත්‍රපටය

KPAL UV400-05100 සම ආරක්ෂණ කවුළු චිත්‍රපටය

ප්‍රමාණය: 1.52 m x30m

1. තාප පරිවාරකයක්

2. අධි විභේදන දැක්ම

3. පිපිරුම් සාක්ෂි

4. රහස්යතා ආරක්ෂාව

5. අඩු බලශක්ති පිරිවැය

6. පාරජම්බුල කිරණ අවහිර කරන්න

7. කාර් එකට ලස්සන කරන්න

8. දීප්තිය අඩු කරන්න


විස්තර

ඉක්මන් විස්තර:


UV400 නැනෝ පිඟන් මැටි සම ආරක්ෂණ කවුළු චිත්‍රපටය

ඉගෙනගත

වර්ණ

වීඑල්ටී

අ.ලැ.අ.

යූවීආර්

ඝනකම

UV400-05100

කලු

6%

97%

100%

මිලි 2

UV400-15100

කලු

19%

98%

100%

මිලි 2

UV400-35100

කලු

35%

97%

100%

මිලි 2

UV400-65100

හරිත

74%

98%

100%

මිලි 2

UV400-75100

හරිත

75%

97%

100%

මිලි 2

UV400-80100

හරිත

72%

99%

100%

මිලි 2


නිෂ්පාදන කාණ්ඩය:


对比 展示


නිෂ්පාදන කාර්යයන්:


0ddb9430d2696abac27220110e032cb


96a8a43ea02b74e59a004a31aacb781


1f2d842be1984e3f7aec6bb336e8f4a

29e554abf30c18715c3ff92283433e1

359a539b4fab27ae9154c301fca5506


ඇසුරුම් විස්තර:


Selling ඒකක:

Single අයිතමය

Sපැකේජයේ ප්‍රමාණය:

165x16x16cm

Sදළ බර:

8KG

Package වර්ගය:

KPAL සන්නාම පෙට්ටිය / හිස් පැකේජය

bb4f5aac9b44dcd803333638ab6ab82     e63f835fca6990b70600ee6d395b02b

අප අමතන්න